Strona Główna Zapytania ofertowe
Zamówienia Publiczne nie przekraczające równowartości 14 000 euro

 Logotyp_zdjcie_dobre_kolor_500x80_kopia

 

Ogłoszenie z dnia 26.03.2014 r.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami języka niemieckiego - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz 

Wybór oferty - pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 03.03.2014 r.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie

poradnictwa psychologicznego - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 22.04.2013 r.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

"Obsługa kas fiskalnych z językiem niemieckim" - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

Wybór oferty - pobierz

 

2. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

"Konserwator budynków z uprawnieniami SEP z praktyką  w zakładzie pracy" - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

Wybór oferty - pobierz

 

3. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

"Kucharz – garmażer z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych" - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

Wybór oferty - pobierz

 

4. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

"Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna wymiana butli" - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

Wybór oferty - pobierz

 

 


 

 

Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie zajęć sportowych - pilates. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

2. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty wycieczki sześciodniowej w Tatry - Kultura i przyroda, wyjazd integracyjno – poznawczy. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

3. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie artystycznych zajęć warsztatowych. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

4. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie warsztatów kulinarnych pn. „Spotkania ze zdrowym stylem życia”. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

5. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych metodą warsztatową. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

6. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie zajęć tanecznych – nauka tańca. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

7. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie zajęć umuzykalniających. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

8. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie zajęć warsztatowych z  wizażystką pn. „Czy warto być piękną?”. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 

9. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjno – poznawczego do Słupska i okolic. - pobierz

Załącznik: druk oferty - pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 24.08.2012 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów umiejętności wychowawczych - pobierz
Załącznik: druk oferty - pobierz

Wybór oferty
- pobierz

 


 

Ogłoszenie z dnia 16.04.2012 r.

1. Zapytanie ofertowe na przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie szkolenia zawodowego: „Bukieciarstwo” - pobierz
Załącznik:
druk oferty - pobierz

Wybór oferty - pobierz


2. Zapytanie ofertowe na przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie szkolenia zawodowego „Kompleksowa obsługa przyjęć okolicznościowych”
- pobierz
Załącznik:
druk oferty
- pobierz

Wybór oferty - pobierz


3. Zapytanie ofertowe na przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie szkolenia zawodowego: "Konserwator budynków z uprawnieniami SEP z praktyką  w zakładzie pracy" -
pobierz
Załącznik:
druk oferty
- pobierz

Wybór oferty - pobierz

 

 


 

Ogłoszenie z dnia 03.11.2011 r.

1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów poprawy wizerunku osobistego

2. Załącznik nr 1 - druk oferty

 

Wybór oferty

Protokół wyboru oferty - przeprowadzenie warsztatów poprawy wizerunku osobistego

 


 

Ogłoszenie z dnia 31.05.2011 r.

1. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu integracyjno- poznawczego  pn. „Poznaj swoją ojczyznę”

 

 


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2011 r.

ROZPOZNANIE RYNKU

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania zamówienia, GOPS w Rymaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości zakupu oraz szacunkowych kosztów.

laptopkamerakrzeslo

1. Zapytanie o ofertę cenową KAMERY CYFROWEJ do szkoleń

2. Zapytanie o ofertę cenową LAPTOPA ORAZ OPROGRAMOWANIA DO LAPTOPA - MS Office i program antywirusowy.

3. Zapytanie o ofertę cenową MEBLI PRZEDSZKOLNYCH.

4. Zapytanie o ofertę cenową MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (naklejki, plakaty, tabliczki)

 

Wybór ofert

1. Protokół wyboru oferty - KAMNERA CYFROWA

2. Protokół wyboru oferty - LAPTOP ORAZ OPROGRAMOWANIE

3. Protokół wyboru oferty - MEBLE PRZEDSZKOLNE

4. Protokół wyboru oferty - MATERIAŁY PROMOCYJNE

 

 


 

Ogłoszenie z dnia 15.03.2011 r.

1. Kucharz – garmażer  z praktyką w zakładzie pracy.

 

2. Pokojowa uzupełnione o kurs  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  z praktyką w zakładzie pracy.

3. Przygotowanie programu i przeprowadzenie na jego podstawie warsztatów umiejętności wychowawczych dla grupy docelowej.

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja