Strona Główna Dział Świadczeń Rodzinnych
Druki do pobrania_Dział Świadczeń Rodzinnych Drukuj Email
Ikona_pobierz

Wzory wniosków dla Świadczeń Rodzinnych:

I. Zasiłek rodzinny - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017r.
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - [pobierz]
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY - [pobierz]
II. Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - [pobierz]
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY - [pobierz]
 
 
III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - [pobierz]
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY - [pobierz]
 
 
IV.  Zasiłek pielęgnacyjny
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO - [pobierz]
 
V. Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - [pobierz]
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY - [pobierz]
 
 
VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - [pobierz]
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY - [pobierz]
 
 
VII. Świadczenie pielęgnacyjne - formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017r. 
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - [pobierz]
 
 
VIII. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017r. - [pobierz]
 
  
IX. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" - [pobierz]
 
 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja