Jesteśmy Aktywni VII (2014) - podsumowanie Drukuj Email

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

Szkolenie 2014 200pxGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu w ostatnim roku realizacji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego objął wsparciem grupę ośmioosobową, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Jak co roku pierwszym zrealizowanym działaniem dla całej grupy było indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne w wymiarze 15 godzin zajęć oraz poradnictwo doradcy zawodowego w wymiarze 16 godzin. Panie uczestniczyły w szkoleniu zawodowym Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami języka niemieckiego zaś Panowie ukończyli szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

           W ramach aktywnej integracji zaplanowano i w okresie wakacyjnym zrealizowano rodzinny piknik integracyjny dla beneficjentów i członków ich rodzin oraz w miesiącu wrześniu odbył się dwudniowy wyjazd integracyjno – poznawczy, który dla uczestników był okazją do integracji, poznania ciekawych miejsc oraz odpoczynku od problemów dnia codziennego. Przed beneficjentami jeszcze kilka zaplanowanych działań, wśród których jest kurs pierwszej pomocy pediatrycznej skierowany do beneficjentów – rodziców oraz weekendowy kurs kulinarny, połączony z dwudniowym pobytem w pensjonacie, a na zakończenie realizacji projektu zaplanowaliśmy dla uczestników projektu poprawę wizerunku osobistego połączoną z wizytą w salonie fryzjersko – kosmetycznym.

            Beneficjenci tegorocznej edycji projektu z dużym zaangażowaniem uczestniczą w poszczególnych działaniach projektowych, z chęcią realizują zawarte kontrakty socjalne i dobrze współpracują z pracownikiem socjalnym ds. projektu.


Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja