Strona Główna Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i poradnictwo rodzinne
Pomoc psychologiczna i poradnictwo Drukuj Email

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i poradnictwo rodzinne

 

1. Psycholog udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 2 razy w m-cu w środy w godzinach: 9.00 – 11.00
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

 

2. Terapeuta uzależnień udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 2 razy w m-cu w Klubie Seniora ul. Sportowa 1 w Rymaniu (stadion)
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

 

3. Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 1 razy w m-cu .
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja