Jesteśmy Aktywni VI (2013) - zakończenie Drukuj Email

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

Zakonczenie VI edycji 2013 034 200

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU…

Dobiegła końca VI już edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rymaniu. 10 grudnia 2013 r. w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami”, gdzie odbywały się wszystkie zajęcia w ramach projektu, odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie zrealizowanych działań, podczas którego jak co roku wręczono uczestnikom projektu zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach i warsztatach w ramach projektu.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 19 osób – 10 kobiet i 9 mężczyzn. Beneficjenci ukończyli różne szkolenia zawodowe – Obsługa kas fiskalnych z elementami języka niemieckiego (4 panie), konserwator budynków z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV (4 panów), kucharz – garmażer z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych (6 pań) oraz 5 mężczyzn ukończyło kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna wymiana butli. Oprócz szkoleń zawodowych uczestnicy brali udział również w innych działaniach – odbyli szkolenie pierwszej pomocy, warsztaty gospodarowania budżetem domowym oraz warsztaty poprawy wizerunku osobistego, podczas których szczególnie Panie skorzystały z porad i usług kosmetyczki i fryzjerki. Ponadto w ramach aktywnej integracji beneficjenci mieli okazję uczestniczyć w pikniku rodzinnym oraz dwudniowym wyjeździe integracyjno – poznawczym w kierunku Kaszub. Podczas przeprowadzanych cyklicznie badań ankietowych uczestnicy bardzo wysoko oceniali sposób i metody prowadzonych zajęć oraz wyrazili swoje zadowolenie z udziału  w szkoleniach, co dla nas organizatorów jest sygnałem, że to co robimy jest postrzegane pozytywnie i w wielu przypadkach bardzo potrzebne. Na dalszą drogę zawodową i społeczną pragniemy złożyć wszystkim uczestnikom życzenia powodzenia i odwagi w dążeniu do stawianych celów oraz poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

                            Aldona Więcek - Kierownik GOPS
                               Agnieszka Bany – pracownik socjalny ds. projektów


 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja