Strona Główna - VI edycja projektu „Jesteśmy aktywni” 2013 Kategoria_Jestesmy Aktywni 2013 Jesteśmy Aktywni VI (2013) - warsztaty poprawy wizerunku osobistego i gospodarowanie budżetem domowym
Jesteśmy Aktywni VI (2013) - warsztaty poprawy wizerunku osobistego i gospodarowanie budżetem domowym Drukuj Email

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

poprawa wizerunku 2013 027 200KOLEJNE WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU

Miesiąc listopad to dla beneficjentów projektu „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, czas wzmożonej aktywności, bowiem w tym miesiącu zrealizowane zostały kolejne warsztaty. Pierwsze z nich to warsztaty poprawy wizerunku osobistego, podczas których uczestnicy mogli skorzystać z porad i usług kosmetyczki oraz fryzjerki. Po tych zajęciach można było zaobserwować przemianę szczególnie pań oraz ich większą pewność siebie, ale przede wszystkim szczery uśmiech na twarzach.

Drugie zajęcia to warsztaty umiejętności społecznych, zrealizowane pod nazwą: „Dobra gospodyni, dobry gospodarz – prowadzenie gospodarstwa domowego i gospodarowanie budżetem domowym”. Celem tego szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego i racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi, tworzenia prawidłowego kanonu żywieniowego i przygotowywania posiłków w oparciu o zasadę „Tanio i smacznie”, wypracowanie podziału obowiązków w ramach wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego oraz zasad utrzymania porządku w domu i racjonalnego zagospodarowania ogródka przydomowego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą beneficjentom lepiej gospodarować posiadanym budżetem oraz prowadzić własne gospodarstwo domowe.

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja