Strona Główna Zapytania ofertowe
Kucharz – garmażer z praktyką w zakładzie pracy. Drukuj Email

Logotyp_zdjcie_dobre_kolor_500x80_kopia

 

Zpytanie dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych:

Kucharz – garmażer  z praktyką w zakładzie pracy.

Załącznik nr 1: OFERTA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO

drugi_termin_kucharz_pokojowka

Wybór oferty: protokół

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja