Jesteśmy Aktywni VI (2013) - zakończenie Drukuj

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

Zakonczenie VI edycji 2013 034 200

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU…

Dobiegła końca VI już edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rymaniu. 10 grudnia 2013 r. w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami”, gdzie odbywały się wszystkie zajęcia w ramach projektu, odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie zrealizowanych działań, podczas którego jak co roku wręczono uczestnikom projektu zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach i warsztatach w ramach projektu.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 19 osób – 10 kobiet i 9 mężczyzn. Beneficjenci ukończyli różne szkolenia zawodowe – Obsługa kas fiskalnych z elementami języka niemieckiego (4 panie), konserwator budynków z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV (4 panów), kucharz – garmażer z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych (6 pań) oraz 5 mężczyzn ukończyło kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna wymiana butli. Oprócz szkoleń zawodowych uczestnicy brali udział również w innych działaniach – odbyli szkolenie pierwszej pomocy, warsztaty gospodarowania budżetem domowym oraz warsztaty poprawy wizerunku osobistego, podczas których szczególnie Panie skorzystały z porad i usług kosmetyczki i fryzjerki. Ponadto w ramach aktywnej integracji beneficjenci mieli okazję uczestniczyć w pikniku rodzinnym oraz dwudniowym wyjeździe integracyjno – poznawczym w kierunku Kaszub. Podczas przeprowadzanych cyklicznie badań ankietowych uczestnicy bardzo wysoko oceniali sposób i metody prowadzonych zajęć oraz wyrazili swoje zadowolenie z udziału  w szkoleniach, co dla nas organizatorów jest sygnałem, że to co robimy jest postrzegane pozytywnie i w wielu przypadkach bardzo potrzebne. Na dalszą drogę zawodową i społeczną pragniemy złożyć wszystkim uczestnikom życzenia powodzenia i odwagi w dążeniu do stawianych celów oraz poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

                            Aldona Więcek - Kierownik GOPS
                               Agnieszka Bany – pracownik socjalny ds. projektów


Wstecz