JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY Drukuj

Flaga Ukraina 150JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Osoby uprawnione do otrzymania:
   1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
   2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
   4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
•    imię (imiona) i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    płeć,
•    rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
•    serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
•    informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    adres pobytu na terenie gminy Gościno,
•    dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada.

Należy także mieć ze sobą dokumenty:
•    dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
•    powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

 

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu ul. szkolna 7, od poniedziałku do piątku.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.