POMAGAMY NASZYM RODAKOM na LITWIE Drukuj

Pomagamy slodycze

POMAGAMY  NASZYM  RODAKOM

Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Seniorzy z Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu, jak co roku organizują zbiórkę  słodyczy i pomocy naukowych dla polskich dzieci z Domu Dziecka w Wilnie i w Solecznikach oraz słodyczy dla polskich Seniorów z Klubu Weteranów „Wilia” i Seniorów z Klubu Nauczyciela Seniora w Wilnie. Z zebranych środków  zrobimy duże paczki, które do naszych Rodaków trafią za pośrednictwem biura turystycznego,  przy okazji wyjazdu grupy pielgrzymkowej do Wilna w miesiącu kwietniu 2018r., która dostarczy nasze paczki.  Z góry już dziś bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogą nam i pamiętają o swoich rodakach i którzy z chęcią pomogą w  akcji swoimi datkami i pomocą. Wierzymy, że los drugiego człowieka wielu z nas nie jest obojętny. Głęboko wierzymy, że okazywana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy.

Ofiarowane słodycze zbieramy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Rymaniu i Klubie Seniora w dniach od 12.02.2018r. do 23.03.2018r.

                                                                               Z głębi serca dziękujemy!!!

Kierownik GOPS w Rymaniu

                                                                                       Aldona Więcek