Pomoc psychologiczna i poradnictwo Drukuj

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i poradnictwo rodzinne

 

1. Psycholog udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 2 razy w m-cu w środy w godzinach: 9.00 – 11.00
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

 

2. Terapeuta uzależnień udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 2 razy w m-cu w Klubie Seniora ul. Sportowa 1 w Rymaniu (stadion)
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

 

3. Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 1 razy w m-cu .
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

Wstecz