Strona Główna
Dodatek Mieszkaniowy zmiany od 1 lipca 2021 Drukuj Email

Dodatek mieszkaniowy grafika

 

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2021R.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, że ustawą z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono zmiany do ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakładce "Dodatki mieszkaniowe" - kliknij

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja