Strona Główna Statystyki GOPS
Statystyki GOPS Drukuj Email

statystyki 190x100

GOPS w statystykach:

1. Rodziny korzystające z pomocy w 2017 r. 208
2. Liczba osób w tych rodzinach 393
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2017 r.   14 953
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2017 r. 172
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2017 r. 325
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2017 r.
33
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2017 r.
54
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2017 r.
385
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2017 r.
50
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2017 r. 4
11. Liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy w 2017 r.
24
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2017 r. 7
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2017 r. 24
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2017 r.   78
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2017 r.   
9
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2017 r.
96
17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym w 2017 r. 436
18. Kontrakty socjalne w 2017 r. 62
19. Projekty socjalne w 2017 r. 3
20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2017 r. 13

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja